Met de activa module registreer je de bedrijfsmiddelen eenvoudig op basis van een inkoopfactuur, waarbij een afschrijftermijn gekozen wordt, een balansrekening en een verlies/winstrekening en de activa is daarmee geregistreerd.

Tussentijdse stopzetting  van afschrijving is mogelijk.

De afschrijving gebeurt automatisch waarbij ook vooruit geboekt kan worden. Tevens is er de mogelijkheid om voor één enkel registergoed een afschrijving te realiseren. Het is direct zichtbaar of het activa register is bijgewerkt in de boekhouding.

Deze module voorziet ook in de mogelijkheid om transitorische- en steeds terugkerende boekingen te verwerken.