Periodieke factuurruns draaien zonder gedoe.

Tijdens het invoeren van een order kan er gekozen worden om de order op te slaan zodat er laten iets aan toegevoegd kan worden, maar het is ook mogelijk om steeds een nieuwe order te maken, en aan het eind van een periode een factuurbatch op te starten.

Er kan een selectiekeuze gemaakt worden uit klantenreeksen, uit lijstgroepen, uit een minimum totaalbedrag, en of er verzameld mag worden per klant. In het laatste geval zullen alle orders van en klant bijeengebracht worden op 1 factuur, mits de valuta’s en de lijstgroep per order gelijk zijn.

Deze functie wordt veelal gebruikt voor week of maand facturering.

Het proces maakt onderscheid voor facturen die afgedrukt moeten worden of die per mail verzonden moeten worden. De mails worden door Prima Software zelf verzonden, outlook of een ander mailpakket is hier niet voor nodig.

Natuurlijk worden alle facturen ook digitaal opgeslagen en kunnen ook vanuit de programmatuur weer geopend worden.