Een bestelling kan handmatig ingevoerd worden maar kan ook ontstaan uit een besteladvies.

Per bestelling kan een referentie opgegeven worden en wordt vastgelegd voor welk magazijn de bestelling is en voor welke verkooporder.

Per bestelregel kan ook kostenplaats ingevoerd worden en er kan vastgelegd worden voor welke order deze bestelregel is, maar dan mag niet de verkooporder ingevuld zijn in bovenstaande regel.

Per leverancier ligt vast wat het minimum bestelbedrag is. Tijdens het invoeren van de bestelling is zichtbaar of de minimum grens al is gepasseerd.

Er wordt rekening gehouden met prijsafspraken per leverancier.

Indien tijdens het bestellen blijkt dat een inkoopprijs gewijzigd is zal het systeem voorstellen ook de VVP en verkoopprijs aan te passen en dat volgens de marges die verbonden waren aan de oude prijs.