Bij het ontvangen van de bestellingen kan elk bestelregel nog weer toegewezen worden aan een magazijn. Van elke ontvangstregel is te zien voor welke order deze regel mogelijk is. Werkt alleen als het in de bestelling is ingegeven.

Deelleveringen en ontvangsten zijn mogelijk. Indien een bestelregel gedeeltelijk is geleverd kan de regel ook afgevinkt worden dat de regel is afgehandeld. In dat geval wordt er vanuit gegaan wordt dat de rest niet komt. Mogelijk heeft dat weer gevolg voor het besteladvies.

Bij de ontvangst van de artikelen kan een ontvangstbon afgedrukt worden, en ook zelf gedefinieerde artikeletiketten voor de ontvangen artikelen.