Prima heeft een contractmodule. Deze module kan gebruikt worden voor zaken die periodiek gefactureerd moeten worden, Dat kunnen abonnementen zijn, huur, lease, of wat het dan ook zijn mag.
Er is een looptijd in te stellen waarbij aangegeven wordt of een contract na einde looptijd automatisch weer verlengd moet worden.
Er i zichtbaar welk contract afloopt, zodat voortijdig met de klantcontact gelegd kan worden over hoe nu verder.
De programmatuur maakt gebruik van de order importmodule waarmee te factureren regels in de orderprogrammatuur van prima terecht komen om ze te factureren.